Metodermetoder

 

Projektet 2016-17 for de unge i Sengeløse er en videreudvikling af et meget succesfuldt pilotprojekt med 16 unge i 2015-16.

Lektietræningen er baseret på projektlederes erfaringer gennem de sidste fire år i Sengeløse. Emil og Mads har sammen hver torsdag aften hjemme ved spisebordet trænet særligt dansk, matematik og senest fysik.

Vi kalder det "at træne", fordi det bare handler om at øve sig, holde næsen i sporet og lære at koncentere sig. Det er sådan set ikke anderledes end at gå til badminton, hvor der også er en træner. Det handler ikke om, at forældrenes evner er utilstrækkelige - det handler bare om, at en anden voksen, der ikke har generne i klemme, kan se tingene på en anden måde.

Unge lærer tingene på forskellige måder. Emil er meget visuel, så derfor startede vi med at regne med mandler og rosiner, hvilket også var en fin belønning som sund slik, når lektionen var slut.

Det er vigtigt at repetere og øve forskellige ting hver gang man mødes. Det kan være særlig interessant for den unge at se og forstå, hvor matematikken anvendes i dagligdagen - eks. kiloprisen på hakket kød i køledisken, hvor mange procent en 1/4 l. skolemælk udgør af en hel liter eller skrive og øve sig i at holde en tale om et eller andet.

Her kan du læse mere om lektietræningen

De udendørs karakteropbyggende aktiviteter omhandler træning af de unge i opbygningen af et indre, stærkt ledelsesberedskab[1] , hvor de lærer at forme og imødegå fremtiden med tilhørende udfordringer på både det personlige, uddannelses-/ arbejdsmarkedsmæssige og sociale område. Vi bidrager som en art assisteret personlig dannelsesrejse, der former og motiverer den unge henimod succesfuld uddannelse.

Projektet sigter således på – gennem kombinationen af lektietræning og outdoor modulerne – at veludviklede den unges sociale, faglige kompetencer og personlige kompetencer, og desuden:

  • At opøve evnen til effektfuld gensidig kommunikation med andre mennesker; unge som voksne.
  • At opbygge stærke relationer i sunde fællesskaber med andre uddannelsesorienterede unge.
  • At søge at svare-an på livets udfordringer; både på modulerne, i skolen, hjemme og i fritiden / på job.

På modulerne anvendes naturen som undervisningslokale med professionelle instruktører, hvor vi afprøver nye pædagogiske tilgange baseret på HR Gruppens koncept ”3 H”; noget til Hovedet, Hænderne og Hjertet – altså de reflektoriske, de vilje-styrkende og de følelsesmæssige læringsfelter i en sådan kombination, at læringen bibeholdes: Udendørs dannelse.

Metoderne er udviklet på ”real life –universitetet”, hvor det karakteropbyggende element også kommer fra overvindelse af modgang; at lære at kæmpe for at blive en rigtig god udgave af ”mig” og kunne indgå i og/eller lede højtydende teams med en markant social intelligens. Det er med til at skabe grobunden for fremtidens lederberedskab, der også er projektets overordnede vision.

Indsatsen er altså sammenhængende, idet outdoor-træningen fokuserer på at bibringe den unge en mere veludviklet evne til at optage faglig læring i f.m. lektietræningen; altså pre-uddannelsestræning og modning.

”Uddannelse Til Mig – fremtidens lederberedskab” leverer en kvalificeret udfordring af eksisterende metoder til uddannelses-modning, idet den tidlige indsats mobiliserer det unge menneskes fulde potentiale, der samtidig afstedkommer samfundsmæssige gevinster på flere fronter og sætter sig spor i den næste bølge af unge: Gode, positive spiraler i nærmiljøet.

Baseret på erfaringer fra succesfulde strategidesign og forretningsudvikling ved vi, at intet projekt skal være perfekt fra starten af, og at netop denne ufuldkommenhed giver mulighed for det emergente og det potentialeforløsende; at vi rummer både en stærk modstandskraft og robusthed - og en enorm, indre skaberkraft og innovationskapacitet, hvis vi blot lærer at lytte ydmygt til os selv, være modige i f.t. det nye og optræde autentisk med ro i maven. Det er ægte power. Men alting i balance og med den rette timing.

Det er samtidig en ekstrem vigtig pointe for teenagere; intet menneske er perfekt, men gør dit bedste for at blive en rigtig god udgave af dig selv. Sæt dig nogle klare mål, lav en konkret handlingsplan og træn så hver dag. 


[1] ”Ledelsesberedskab” defineres her først og fremmest som de nødvendige kompetencer, indstilling og mod, der er grundpillerne i den personlige egenomsorgsevne – ledelsen af sig selv – og dermed forudsætningen for ledelsen af effektive teams, der løser komplekse problemer mod indfrielsen af ambitiøse mål. Dvs. stå distancen i modvind, beslutte sig og eksekvere en god løsning.