Visionenvisionen

 

Visionen er at vise, hvad landsbyerne er i stand til, hvis vi samler kræfterne og alle hjælper til - at fremelske den overskudsmentalitet der skal til for, at vi fortsat kan leve i et velfærdsamfund med paradoxet: Færre ressourcer og højere kvalitetsforventninger.

Projektet handler om opbygning af både faglige, sociale og personlige kompetencer; vi kalder det "fremtidens lederberedskab" - at være leder i og tage ansvar for sit eget liv, også som teenager.

Formålet er således gennem opbygning af en stærk egenomsorgsevne at modne den unge til at kunne optage læring, blive bedre til at kommunikere og finde motivation til uddannelse mod selvforsørgelse / arbejde.

Samtidig skal man lære at give noget tilbage; derfor er adgangsbilletten også 20 t. frivilligt, ulønnet velgørende arbejde i landsbyen inden første modul - og en klar forventning om i 9.kl. at stille op og være med til at tage trykket af de hektiske lektiecaféer, især for 1.-3.kl.

På linket her kan du høre mere om Mads' vision i et 1½ t. radiointerview.

Pilotprojektet kostede op imod 1 mio. DKK ekskl. moms. Projektlederen og flere instruktører valgte imidlertid at donere hele el. store dele af deres indsats, ligesom andre gode kræfter fortsat bakker op om projektet på den ene eller anden måde - hvilket vi er dybt taknemmelig for.

Den sidste 1/4 mio. DKK betalte projektleder selv - som en gave til landsbyen med håb om at efterlade sig et varigt, positivt aftryk i fremtidens lederberedskab. 

 

Der er udarbejdet en 5 s. konkret projektbeskrivelse som ansøgning til UTA-udvalget i HTK for projektet 2016-2017. Den findes som bilag under referat 14.april 2016: http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraad-og-politiske-udvalg/72.aspx